14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om depotselskaber § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om depotselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 1013 af 22. September 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Et masterinstituts depotselskabs underretning om uregelmæssigheder
Uregelmæssigheder, som et masterinstituts depotselskab får kendskab til ved varetagelsen af sine opgaver, jf. § 106, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, og artikel 61, stk. 2, i UCITS-direktivet, og som kan have negative konsekvenser for feederinstituttet, omfatter bl.a.

  • 1) fejl i beregningen af masterinstituttets indre værdi,

  • 2) fejl i transaktioner eller afvikling vedrørende feederinstituttets køb eller tegning eller anmodning om tilbagekøb eller indløsning af andele i masterinstituttet,

  • 3) fejl i udbetaling eller kapitalisering af afkast fra masterinstituttet eller i beregningen af tilbageholdt skat i den forbindelse,

  • 4) brud på masterinstituttets investeringsmål, investeringspolitik eller investeringsstrategi som beskrevet i dets fondsbestemmelser eller vedtægter, prospekt eller centrale investorinformation, og

  • 5) overtrædelser af investerings- og lånerammer, der er fastlagt i national lovgivning eller i fondsbestemmelser, vedtægter, prospekt eller central investorinformation.

•••
profile photo
Profilside