14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om depotselskaber § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om depotselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 1013 af 22. September 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Lovvalg i aftalen mellem et masterinstituts og et feederinstituts depotselskab
Aftalen mellem et masterinstituts depotselskab og et feederinstituts depotselskab skal, hvis masterinstituttet og feederinstituttet har indgået en aftale i overensstemmelse med § 4, stk. 4, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. foreskrive, at lovgivningen i det medlemsland af den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der finder anvendelse på institutternes aftale, jf. § 9 i bekendtgørelse om master-feeder-strukturer m.v. også finder anvendelse på depotselskabernes aftale, jf. § 11, og at begge depotselskaber er enige om, at alene det pågældende lands domstole har kompetence ved tvister mellem depotselskaberne.

•••

Stk. 2 Når aftalen mellem masterinstituttet og feederinstituttet er blevet erstattet af investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange, jf. § 4, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v. skal aftalen mellem depotselskaberne foreskrive, at den lovgivning, der finder anvendelse på depotselskabernes aftale, jf. § 11, enten er lovgivningen i det land i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor masterinstituttet er etableret, eller lovgivningen i det land i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor feederinstituttet er etableret, hvis der er tale om forskellige lande, og at begge depotselskaber er enige om, at det alene er domstolene i det land, hvis lovgivning gælder for aftalen, der har kompetence ved tvister mellem depotselskaberne.

•••
profile photo
Profilside