14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om depotselskaber § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om depotselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 1013 af 22. September 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Aftalen mellem masterinstituttets depotselskab og feederinstituttets depotselskab, jf. § 11, skal omfatte følgende om udveksling af oplysninger:

 • 1) Angivelse af hvilke dokumenter og kategorier af oplysninger de to depotselskaber skal udveksle rutinemæssigt, og om det ene depotselskab skal give de pågældende oplysninger og dokumenter til det andet, eller om oplysningerne skal udleveres efter anmodning.

 • 2) Angivelse af hvordan og hvornår masterinstituttets depotselskab skal sende oplysninger til feederinstituttets depotselskab med angivelse af relevante frister.

 • 3) Koordinering af begge depotselskabers involvering i operationelle anliggender, for så vidt som det er relevant i forhold til deres respektive forpligtelser i henhold til national lovgivning, herunder følgende:

  • a) Proceduren for beregning af hvert investeringsinstituts indre værdi, herunder eventuelle foranstaltninger, der er relevante som beskyttelse mod, at der opstår arbitragemuligheder, som kan realiseres ved en markedstimingstrategi, jf. artikel 60, stk. 2, i UCITS-direktivet.

  • b) Behandlingen af feederinstituttets instrukser om at købe, tegne eller anmodning om tilbagekøb eller indløsning af andele i masterinstituttet og afviklingen af sådanne transaktioner, herunder eventuelle foranstaltninger med henblik på overførelse af aktiver i form af naturalier, herunder finansielle instrumenter som vederlag for andele.

 • 4) Koordinering af procedurer for afslutning på regnskabsår.

 • 5) Bestemmelser om hvilke nærmere oplysninger om masterinstituttets overtrædelser af lovgivning, fondsbestemmelser eller vedtægter masterinstituttets depotselskab skal give feederinstituttets depotselskab samt hvordan og hvornår, masterinstituttets depotselskab skal give oplysningerne.

 • 6) Depotselskabernes procedure for håndtering af ad-hoc anmodninger fra et depotselskab om bistand.

 • 7) Bestemmelser om hvilke specifikke mulige begivenheder depotselskaberne skal give hinanden meddelelse om på ad-hoc-basis samt hvordan og hvornår, depotselskaberne skal give disse oplysninger.

•••
profile photo
Profilside