14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den skattemæssige behandling af supplerende stipendier til Ph.D.-studerende § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 760 af 20. august 1996. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Idet omfang et supplerende stipendium knytter sig til rejseudgifter, der er godskrevet en Ph.D.-studerende i perioden 1. januar - 31. december 1995, skal det til Told- og Skattestyrelsen indbetalte nettobeløb indgå som frivillig betalt skat for indkomståret 1995, uanset fristerne i kildeskattelovens § 59. Dette gælder dog kun, hvis de godskrevne rejseudgifter ikke tidligere har været selvangivet. Det er endvidere en betingelse såvel, at beløbet er indbetalt senest den 1. oktober 1996, samt at der senest i forbindelse med indbetalingen gives oplysning til Told- og Skattestyrelsen om størrelsen af det indbetalte nettobeløb, om grundlaget for det stipendium, der er givet, og om den studerendes personnummer. Stipendiegivers oplysning om de tilskud til rejseudgifter, der tidligere er givet, samt indbetalingerne, skal specificeres på indkomstårene 1995 og 1996 for hver enkelt stipendiemodtager, og skal afgives på maskinlæsbart medium. Er disse betingelser ikke opfyldt, gælder reglen i kildeskattelovens § 59.

•••

Stk. 2 Hvis en indbetaling som nævnt i stk. 1 er sket senest den 1. oktober 1996, dateres betalingen som modtaget d. 15. februar 1996. I det omfang det indbetalte beløb kommer til udbetaling som overskydende skat for indkomståret 1995, beregnes der ikke godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 62.

•••
profile photo
Profilside