14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den skattemæssige behandling af supplerende stipendier til Ph.D.-studerende § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 760 af 20. August 1996. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Henvisningen til § 53 a, stk. 1-2 i lov om statens uddannelsesstøtte er forkert, da de bestemmelser ikke findes, jf. 
§ 1, nr. 21 i LOV nr 1117 af 29/12/1997.

§1 Etsupplerende stipendium, jf. lov om statens uddannelsesstøtte § 53 a, stk. 1-2, der efter skattetræk er indbetalt til Told- og Skattestyrelsen, og knytter sig til rejseudgifter godskrevet en Ph.D.-studerende for perioden 1. januar 1995 - 1. september 1996, godskrives som frivillig indbetalt skat efter reglerne i §§ 2 og 3.

•••
profile photo
Profilside