14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 886 af 27. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Et gruppe 1-forsikringsselskab skal anvende den volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for hver relevant nationalt forsikringsmarked, som fastlægges og offentliggøres af EIOPA for hver relevant valuta mindst hvert kvartal i henhold til artikel 77e, stk. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

•••

Stk. 2 Vedtager Kommissionen volatilitetsjusteringen efter proceduren i artikel 77e, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), skal forsikringsselskabet anvende denne.

•••
profile photo
Profilside