14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 886 af 27. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Underretning om anvendelse af volatilitetsjustering
Et gruppe 1-forsikringsselskab kan ved underretning af Finanstilsynet anvende en volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve, jf. § 126 e, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, hvis selskabet opfylder kravene i stk. 2-5.

•••

Stk. 2 Et gruppe 1-forsikringsselskab, som anvender en volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve skal udarbejde en likviditetsplan, som indeholder fremtidige betalingsstrømme for de aktiver og forpligtelser, som er omfattet af volatilitetsjusteringen.

•••

Stk. 3 Et gruppe 1-forsikringsselskab, som anvender en volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve skal regelmæssigt vurdere

  • 1) følsomheden af de forsikringsmæssige hensættelser og anerkendte kapitalgrundlag over for ændringer i de antagelser, der ligger til grund for beregningen af volatilitetsjusteringen, og de mulige virkninger af et tvungent salg af aktiver for deres anerkendte kapitalgrundlag, og

  • 2) konsekvensen af en nedsættelse af volatilitetsjusteringen til nul.

•••

Stk. 4 Vurderingen efter stk. 3 skal årligt indsendes til Finanstilsynet. Medfører en nedsættelse af volatilitetsjusteringen til nul, at solvenskapitalkravet ikke længere overholdes, skal gruppe 1-forsikringsselskabet endvidere fremsende en analyse af, hvilke foranstaltninger selskabet kan træffe i en sådan situation for at genskabe det nødvendige anerkendte kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet eller til en reduktion af risikoprofilen, således at selskabet igen opfylder solvenskapitalkravet.

•••

Stk. 5 Et gruppe 1-forsikringsselskab, som anvender en volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve, skal som en del af politikken for risikostyring, beskrive kriterierne for anvendelsen af volatilitetsjusteringen.

•••

Stk. 6 Bestyrelsen for et gruppe 1-forsikringsselskab, som anvender en volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve, skal som en del af vurderingen af egen risiko og solvens foretage en vurdering af overholdelsen af kapitalkravene med og uden brug af volatilitetsjusteringen.

•••
profile photo
Profilside