14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 886 af 27. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Den risikofrie rentekurve
Et gruppe 1-forsikringsselskab skal regelmæssigt vurdere følsomheden af de forsikringsmæssige hensættelser og anerkendte kapitalgrundlag over for ændringer i de antagelser, der ligger til grund for ekstrapoleringen af den risikofrie rentekurve.

•••

Stk. 2 Den risikofri rentekurve, som fastlægges og offentliggøres af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), jf. § 126 e, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, fastlægges ved anvendelse af oplysninger afledt af relevante finansielle instrumenter og obligationer, for hvilke markedet er dybt, likvidt og gennemsigtigt. For finansielle instrumenter og obligationer, hvor markedet ikke er dybt, likvidt og gennemsigtigt, ekstrapoleres den risikofrie rentekurve.

•••

Stk. 3 Den ekstrapolerede del af rentekurven baseres på forwardrenter, idet der konvergeres jævnt fra en eller flere forwardrenter i forhold til de længste løbetider, for hvilke der for de relevante finansielle instrumenter og obligationer kan konstateres en ultimativ forwardrente i et dybt og likvidt marked.

•••

Stk. 4 Vurderingen efter stk. 1 skal årligt indsendes til Finanstilsynet.

•••
profile photo
Profilside