14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 886 af 27. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på gruppe 1-forsikringsselskaber.

•••

Stk. 2 Godkendelse og opgørelse af matchtilpasning samt underretning og opgørelse af volatilitetsjustering, jf. § 126 e, stk. 2 og 3, i lov om finansiel virksomhed, skal ud over artikel 52-54 i Kommissionens delegerede forordning 2015/35/EU af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), ske i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside