14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1146 af 25. October 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Følgende oplysninger skal i medfør af § 3, stk. 3 og 4, indtastes i den i § 3, stk. 1, nævnte database:

  • 1) Resultaterne af den omhyggelige søgning, som organisationen har foretaget, og som har ført til den konklusion, at et værk eller en lydoptagelse anses for at være et forældreløst værk, herunder titlen på det forældreløse værk, værkskategorien, navnet på kendte eller identificerede rettighedshavere, oplysninger om udgivelse eller udsendelse af det forældreløse værk samt oplysninger om indlejrede eller inkorporerede værker og frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71 i lov om ophavsret.

  • 2) Organisationens anvendelse af det forældreløse værk.

  • 3) Enhver ændring af status som forældreløst værk i henhold til § 75 m i lov om ophavsret for så vidt angår værker og lydoptagelser, som organisationen anvender.

  • 4) Organisationens kontaktoplysninger.

  • 5) Øvrige oplysninger der er påkrævet i henhold til den registreringsproces om forældreløse værker, som er fastsat af OHIM, og som følger af den i § 3, stk. 1, nævnte database.

•••
profile photo
Profilside