14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1146 af 25. October 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 OHIM er i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 386/2012 af 19. april 20121) ansvarlig for en fælleseuropæisk database, der indeholder oplysninger om forældreløse værker. Databasen tilgås via hjemmesiden for OHIM.

•••

Stk. 2 Databasens formål er af informationsmæssig karakter. Det forhold, at et værk eller en lydoptagelse er registreret i databasen er ikke ensbetydende med, at der er tale om et forældreløst værk. Det er den organisation, der udfører den omhyggelige søgning, der er ansvarlig for, at søgningen er tilpas omhyggelig, og at de øvrige betingelser i kapitel 6 b i lov om ophavsret er opfyldt.

•••

Stk. 3 Såfremt en omhyggelig søgning fører til, at et værk eller en lydoptagelse anses for at være et forældreløst værk, skal den organisation, der har foretaget den omhyggelige søgning, lade sig registrere og indtaste oplysninger, jf. § 4, om det forældreløse værk i databasen. Organisationen skal i øvrigt følge den registreringsproces, der er påkrævet og fastsat af OHIM.

•••

Stk. 4 Ændrer et forældreløst værk status, jf. § 75 m i lov om ophavsret, skal organisationen foretage de nødvendige skridt for, at oplysninger om det forældreløse værk i databasen opdateres.

•••

Stk. 5 Kulturministeriet bliver som nationalt kontaktpunkt automatisk gjort opmærksom på, at en organisation har indtastet oplysninger i databasen, således at Kulturministeriet kan videresende oplysningerne til OHIM, jf. § 5, med henblik på offentliggørelse i databasen.

•••
profile photo
Profilside