Bekendtgørelse om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - VISO - i Socialstyrelsen § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 817 af 27. juni 2014

Tilvejebringelse og koordination af specialrådgivning på det mest specialiserede specialundervisningsområde
§ 5

VISO tilvejebringer og sikrer en samlet koordination af de mest specialiserede rådgivningsydelser i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand m.v.

Stk. 2 Målgrupperne for specialrådgivning efter stk. 1 er børn, unge og voksne med synshandicap og epilepsi, børn og unge med hørehandicap og døvblindhed, førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder samt deres pårørende og fagprofessionelle, som arbejder med de nævnte målgrupper.

Stk. 3 Specialrådgivning efter stk. 1 omfatter blandt andet:

  • 1) Rådgivning og vejledning.

  • 2) Udredning.

  • 3) Undervisning og kurser.

  • 4) Vidensudvikling og –formidling.