Bekendtgørelse om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - VISO - i Socialstyrelsen § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 817 af 27. juni 2014

§ 13

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Sekretariatsfunktionen for bestyrelsen varetages af Socialstyrelsen.