14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - VISO - i Socialstyrelsen § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 817 af 27. June 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Materialeproduktion
VISO tilvejebringer relevant materialeproduktion til kommuner, borgere, folkeskoler, frie grundskoler m.fl. i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand m.v.

•••

Stk. 2 Materialeproduktionen efter stk. 1 omfatter materialer til brug i administration og undervisning af blinde og svagsynede, døve, hørehæmmede og døvblinde, herunder:

  • 1) Undervisningsmaterialer til børn, unge og voksne.

  • 2) Skolematerialer til blinde (punktlæsende) og svagsynede elever i grundskolen.

  • 3) Hjælpemidler til undervisningsbrug.

  • 4) Særlige tilrettelagte materialer, der understøtter leg og læring.

  • 5) Oplysnings- og vejledningsmaterialer.

•••
profile photo
Profilside