14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation - VISO - i Socialstyrelsen § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 817 af 27. June 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Der etableres en faglig bestyrelse, som består af en formand, der udpeges af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, samt 11 andre medlemmer, der udpeges af henholdsvis ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og undervisningsministeren, jf. stk. 2 og 3. For hvert medlem udpeges samtidig en stedfortræder, der kan møde, hvis det ordinære medlem er forhindret.

•••

Stk. 2 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold udpeger:

  • 1) 3 medlemmer efter indstilling fra KL,

  • 2) 1 medlem efter indstilling fra Danske Regioner,

  • 3) 1 medlem efter indstilling fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

  • 4) 1 medlem efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer,

  • 5) 1 medlem efter høring blandt brugerorganisationer på udsatteområdet, og

  • 6) 1 medlem efter indstilling fra Børnesagens Fællesråd.

•••

Stk. 3 Undervisningsministeren udpeger:

  • 1) 1 medlem efter indstilling fra KL,

  • 2) 1 medlem efter indstilling fra Undervisningsministeriet, og

  • 3) 1 medlem efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

•••

Stk. 4 Bestyrelsen udpeges for 4 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges. Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen i løbet af en udpegningsperiode, udpeger ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold eller undervisningsministeren snarest et nyt medlem for resten af perioden efter reglerne i stk. 1-3.

•••
profile photo
Profilside