14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Uddannelsesstedet kan for hver enkelt eksamen fastsætte en frist for, hvornår indstilling til og afmelding fra eksamen skal finde sted. Hvis der ikke er fastsat en frist for afmelding, kan afmelding finde sted, indtil eksamen begynder.

•••

Stk. 2 Hvis afmelding fra eksamen ikke er foretaget rettidigt, betragtes eksamen som påbegyndt, jf. § 13, stk. 3. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller andre omstændigheder, der efter uddannelsesstedets konkrete vurdering karakteriseres som acceptabelt forfald, jf. § 14.

•••

Stk. 3 Uddannelsesstedets afgørelse af, om der foreligger acceptabelt forfald, jf. stk. 2, kan indbringes for eksamensudvalget.

•••
profile photo
Profilside