14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Adgang til kloakmestereksamen gives af de godkendte uddannelsessteder til personer, der dokumenterer, at de inden for de sidste 3 kalenderår har gennemført AMU-systemets eller andre tilsvarende praktiske og teoretiske kloakuddannelser, som kvalificerer personen til at være fagligt ansvarlig i en kloakmestervirksomhed. Adgang til kloakmestereksamens praktiske prøve kan desuden gives, når eksaminanden har gennemført kurser svarerende til dem i anlægsstruktøruddannelsen.

•••

Stk. 2 Ansøgning om adgang til kloakmestereksamen indsendes til det uddannelsessted, hvor der ønskes adgang.

•••

Stk. 3 Tvivlsspørgsmål om tilstrækkelig dokumentation for at opnå adgang til kloakmestereksamen fremsendes til Byggeriets Uddannelser, som behandler ansøgningen og fremlægger en indstilling til afgørelse i eksamensudvalget. Eksamensudvalget kan afvise at give ansøgere adgang til kloakmestereksamen, hvis de ikke opfylder kravene i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside