Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1230 af 24. november 2017

§ 7

Ved godkendelse af et uddannelsessted efter § 6 lægges der vægt på, om uddannelsesstedet råder over de ressourcer og kompetencer, der er en forudsætning for at sikre en korrekt gennemførelse af eksamen, og om uddannelsesstedets generelle kompetence og geografiske placering kan styrke kvaliteten og kvalitetssikre eksamen.