14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Eksaminanden skal betale et gebyr for deltagelse i eksamenen. Gebyret fastsættes således, at omkostningerne ved afholdelse af eksamenen, herunder administration og udarbejdelse samt censur af opgaverne dækkes. Uddannelsesstedet videresender den del af gebyret, der dækker de udgifter, som Byggeriets Uddannelser har i forbindelse med administration af den kompetencegivende kloakmestereksamen, herunder planlægning, gennemførelse, kvalitetssikring og registrering, til Byggeriets Uddannelser.

•••

Stk. 2 Gebyret og dets fordeling til dækning af udgifter hos uddannelsessted og Byggeriets Uddannelser fastsættes årligt af Sikkerhedsstyrelsen efter indstilling fra Byggeriets Uddannelser.

•••
profile photo
Profilside