14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Klager kan indbringe eksamensudvalgets klageafgørelse til Sikkerhedsstyrelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen kan indgives elektronisk.

•••

Stk. 2 Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at eksamensudvalgets klageafgørelse er meddelt klager.

•••
profile photo
Profilside