14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Hvis afgørelse, jf. § 33, resulterer i en ny bedømmelse eller tilbud om ny eksamen, udpeger eksamensudvalget efter indstilling fra Byggeriets Uddannelser en ny censor og eventuelt en ny eksaminator til ombedømmelsen eller omeksamenen.

•••

Stk. 2 Ombedømmelse eller omeksamen skal finde sted snarest muligt efter, at afgørelse herom er truffet.

•••

Stk. 3 Omeksamen kan resultere i en lavere karakter, mens ombedømmelse ikke kan resultere i en lavere karakter.

•••
profile photo
Profilside