14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Afgørelse af klager træffes af eksamensudvalget efter indstilling fra Byggeriets Uddannelser.

•••

Stk. 2 Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet.

•••

Stk. 3 Afgørelsen kan resultere i

  • 1) en ny bedømmelse udført af ny censor (ombedømmelse),

  • 2) tilbud om ny eksamen (omeksamen) eller

  • 3) at klager ikke får medhold i klagen.

•••

Stk. 4 Afgørelsen meddeles straks uddannelsesstedet, som herefter giver klager, eksaminator og censor meddelelse om afgørelsen.

•••
profile photo
Profilside