14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Hvis uddannelsesstedet i forbindelse med en eksamen bliver opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer uddannelsesstedet efter drøftelse med eksaminator og censor eller opgavestillerne afgørelse om, hvordan udbedring skal ske.

•••
profile photo
Profilside