14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Uddannelsesstedet udsteder bevis for bestået eksamen.

•••

Stk. 2 Eksamensbeviset skal indeholde oplysninger om følgende:

  • 1) Den færdiguddannedes navn og CPR-nummer.

  • 2) Uddannelsesstedet.

  • 3) Uddannelsens betegnelse.

  • 4) Angivelse af de opnåede karakterer i henholdsvis den praktiske og den teoretiske eksamen.

  • 5) Den betegnelse, som uddannelsen giver den færdiguddannede ret til på dansk og engelsk.

•••

Stk. 3 Samlet eksamensbevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsessteder, udstedes af det uddannelsessted, hvor den studerende sidst er indskrevet.

•••

Stk. 4 Eksamensbeviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår, jf. § 18.

•••

Stk. 5 Eksamensbeviset underskrives af uddannelsesstedets leder eller ansvarlige.

•••

Stk. 6 Til den studerende, der forlader uddannelsen uden at have fuldført den, udsteder uddannelsesstedet dokumentation for eventuelle beståede dele af uddannelsen.

•••
profile photo
Profilside