14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Ved eksamener, hvor bedømmelsen ikke meddeles eksaminanden umiddelbart efter eksamen, fastsætter eksamensudvalget en tidsperiode, inden for hvilken bedømmelsen vil blive bekendtgjort. Datoen meddeles eksaminanderne samtidig med meddelelsen om eksamenens afholdelse, enten ved opslag eller ved brev til eksaminanderne.

•••
profile photo
Profilside