14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Der foretages ved alle eksamener en individuel bedømmelse af eksaminandens præstation. Bedømmelsen sker efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

•••

Stk. 2 Bedømmelse og karaktergivning af eksaminandernes præstationer ved den praktiske del af eksamenen foretages på baggrund af de notater, som censor og eksaminator har gjort under eksamensforløbet og efter de anførte regler for karaktergivning.

•••

Stk. 3 Eksaminandernes besvarelser ved den teoretiske del af eksamen bedømmes af censor og eksaminator på baggrund af den facitliste, som er tilvejebragt efter drøftelser af det konkrete opgavesæt. De teoretiske besvarelser bedømmes på baggrund af censorernes rettemetodik, som er fastlagt af eksamensudvalget. Besvarelserne bedømmes først af eksaminator og herefter af censor.

•••
profile photo
Profilside