Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1230 af 24. november 2017

§ 24

Ved fordeling af censorarbejdet skal det tilstræbes, at der inddrages censorer fra flere uddannelsessteder eller censorer fra det relevante arbejdsmarked (aftagercensorer).