Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1230 af 24. november 2017

§ 23

Censorer beskikkes af eksamensudvalget efter indstilling fra Byggeriets Uddannelser.

Stk. 2 En censor skal have

  • 1) indgående kendskab til faget eller fagområdets forudsætninger, mål og metoder,

  • 2) specifik kompetence inden for de faglige områder, som indgår i uddannelsen, og

  • 3) bestået den kompetencegivende kloakmestereksamen.

Stk. 3 Censor må ikke være ansat på det uddannelsessted, hvor vedkommende skal virke som censor.

Stk. 4 For censor gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet.