14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 En eksaminand, der under en eksamen skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter hjælpemidler, som ikke er tilladt, skal af uddannelsesstedet bortvises fra eksamenen.

•••

Stk. 2 Hvis en eksaminand udviser forstyrrende adfærd, kan uddannelsesstedet bortvise eksaminanden fra eksamenen.

•••
profile photo
Profilside