Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1230 af 24. november 2017

§ 20

En eksaminand, der under en eksamen skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter hjælpemidler, som ikke er tilladt, skal af uddannelsesstedet bortvises fra eksamenen.

Stk. 2 Hvis en eksaminand udviser forstyrrende adfærd, kan uddannelsesstedet bortvise eksaminanden fra eksamenen.