14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 En eksamen er begyndt, når eksaminanderne er blevet bekendt med eksamen og eksamensspørgsmål.

•••

Stk. 2 En eksaminand, der kommer for sent til en teoretisk eksamen, kan kun deltage i denne eksamen, hvis uddannelsesstedet anser det for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet.

•••
profile photo
Profilside