Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1230 af 24. november 2017

§ 18

Uddannelsesstedet kan efter aftale med Byggeriets Uddannelser tilbyde særlige eksamensvilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder og til eksaminander med et andet modersmål end dansk, når uddannelsesstedet vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne eksaminander med andre i eksamenssituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af eksamensniveau.

Stk. 2 Eksamenstiden for en eksaminand kan i ekstraordinære tilfælde forlænges efter forudgående aftale med eksamensudvalget.