14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Uddannelsesstedet kan efter aftale med Byggeriets Uddannelser tilbyde særlige eksamensvilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder og til eksaminander med et andet modersmål end dansk, når uddannelsesstedet vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne eksaminander med andre i eksamenssituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af eksamensniveau.

•••

Stk. 2 Eksamenstiden for en eksaminand kan i ekstraordinære tilfælde forlænges efter forudgående aftale med eksamensudvalget.

•••
profile photo
Profilside