14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Under eksamen er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt med undtagelse af det i stk. 2 og 3 nævnte.

•••

Stk. 2 Kommunikationsudstyr må ikke anvendes ved eksamen.

•••

Stk. 3 Uddannelsesstedet kan fastsætte begrænsning i adgang til at anvende elektroniske hjælpemidler af kapacitetsmæssige grunde. Eksaminanderne skal af uddannelsesstedet gøres bekendt med sådanne begrænsninger mindst en uge før eksamen afvikles.

•••
profile photo
Profilside