Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1230 af 24. november 2017

§ 14

En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller andre særlige omstændigheder, der efter uddannelsesstedets konkrete vurdering karakteriseres som acceptabelt forfald, jf. § 9, stk. 2, 2. pkt., skal have mulighed for at aflægge eksamen snarest muligt.