14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Eksaminander kan indstille sig til henholdsvis den teoretiske og den praktiske eksamen hver for sig. For at bestå den samlede kompetencegivende kloakmestereksamen, skal den teoretiske og praktiske eksamen bestås inden for 3 på hinanden følgende kalenderår.

•••

Stk. 2 Hvis en eksamen ikke bestås, kan eksaminanden på ny indstille sig til at deltage i samme eksamen. Ingen kan dog få adgang til den kompetencegivende kloakmestereksamen mere end 3 gange uden eksamensudvalgets samtykke.

•••

Stk. 3 En eksamensadgang er brugt, når eksamen er begyndt.

•••
profile photo
Profilside