14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Den kompetencegivende kloakmestereksamen omfatter en teoretisk og en praktisk eksamen.

•••

Stk. 2 Den teoretiske eksamen omfatter individuelle opgaver om projektering og myndighedsbehandling af afløbsinstallationer samt om funktion som fagligt ansvarlig i en autoriseret kloakmestervirksomhed. Eksamensformen skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen efter indstilling fra eksamensudvalget.

•••

Stk. 3 Den praktiske eksamen indeholder individuelle opgaver, som omfatter etablering, reparation, udvidelse og nedlæggelse af afløbsanlæg, herunder lægning af rør og sætning af brønde og etablering af samlinger og overgange m.v. med godkendte materialer i henhold til gældende regler. Eksamensformen skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen efter indstilling fra eksamensudvalget.

•••

Stk. 4 Personer, der kan dokumentere at have bestået eksamen som anlægsstruktør inden for de sidste 3 kalenderår, kan fritages for den praktiske eksamen, jf. stk. 3.

•••
profile photo
Profilside