14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1219 af 20. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende danske virksomheder samt udenlandske virksomheder, der driver virksomhed her i landet gennem filialetablering, jf. dog stk. 2 og 3:

 • 1) Pengeinstitutter.

 • 2) Realkreditinstitutter.

 • 3) Forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 • 4) Investeringsforvaltningsselskaber.

 • 5) Administrationsselskaber.

 • 6) Selvforvaltede investeringsforeninger.

 • 7) Forvaltere af alternative investeringsfonde.

 • 8) Selvforvaltende alternative investeringsfonde.

 • 9) Forsikringsformidlere.

 • 10) Firmapensionskasser.

 • 11) Finansielle rådgivere.

 • 12) Investeringsrådgivere.

 • 13) Boligkreditformidlere.

 • 14) Ejendomskreditselskaber.

 • 15) Betalingsinstitutter.

 • 16) E-pengeinstitutter.

 • 17) Virksomheder med begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester.

 • 18) Virksomheder med begrænset tilladelse til udstedelse af elektroniske penge.

 • 19) Forbrugslånsvirksomheder.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsen gælder for private kundeforhold og erhvervsmæssige kundeforhold, såfremt disse ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.

•••

Stk. 3 § 3 og § 4, 2. pkt., finder ikke anvendelse på virksomheder med fem ansatte eller derunder, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside