14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  - ophæves den 16. oktober 2020 § 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om den danske filmskole og bygger på bekendtgørelse nr. 1484 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Skolerådet drøfter og afgiver udtalelse til rektor om,

  • 1) studieordning og undervisningsplan,

  • 2) institutionens budget,

  • 3) sager om generelle regler for undervisning, eksamen og bedømmelse,

  • 4) oprettelse og nedlæggelse af studienævn, og

  • 5) regler om bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger

•••

Stk. 2 Skolerådet kan i øvrigt drøfte alle sager, som har væsentlig betydning for institutionens organisation og virksomhed.

•••

Stk. 3 Skolerådet træffer afgørelse vedrørende udpegning af 2 medlemmer til ansættelsesudvalget ved rektoransættelse, jf. § 34, stk. 3.

•••

Stk. 4 Skolerådet kan nedsætte udvalg til behandling af bestemte sager samt udpege repræsentanter fra institutionen til udvalg, råd og lignende.

•••

Stk. 5 I de tilfælde, hvor de drøftede sager endeligt skal afgøres af Kulturministeriet, forelægger rektor skolerådets vedtagne indstillinger for ministeriet.

•••
profile photo
Profilside