14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  - ophæves den 16. oktober 2020 § 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om den danske filmskole og bygger på bekendtgørelse nr. 1484 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Institutionen ledes af en rektor, der har det overordnede ansvar for institutionens virksomhed.

•••

Stk. 2 Rektor er ansvarlig for den daglige ledelse af institutionens administration og personale.

•••

Stk. 3 Rektor træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, andre retsregler eller bestemmelser i denne bekendtgørelse er henlagt til andre myndigheder.

•••

Stk. 4 Rektor ansætter og afskediger institutionens personale.

•••

Stk. 5 Rektor kan pålægge såvel skolerådet som en eller flere af institutionens undervisere at drøfte og afgive udtalelse om emner af betydning for institutionen.

•••
profile photo
Profilside