14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  - ophæves den 16. oktober 2020 § 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om den danske filmskole og bygger på bekendtgørelse nr. 1484 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen medmindre,

  • 1) den studerende er indskrevet på fag- og uddannelseselementer med henblik på merit i anden uddannelse, eller

  • 2) den studerende er gæstestuderende.

•••

Stk. 2 Institutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

•••
profile photo
Profilside