Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole § 28

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Den Danske Filmskole er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 16. oktober 2020

Bekendtgørelse nr. 1484 af 01. oktober 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 72 af 19. januar 2021 og bekendtgørelse nr. 328 af 01. marts 2021

§ 28

Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen medmindre,

  • 1) den studerende er indskrevet på fag- og uddannelseselementer med henblik på merit i anden uddannelse, eller

  • 2) den studerende er gæstestuderende.

Stk. 2 Institutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.