14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  - ophæves den 16. oktober 2020 § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om den danske filmskole og bygger på bekendtgørelse nr. 1484 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsernes indhold i hver uddannelses studieordning.

•••

Stk. 2 Studieordningerne skal indeholde bestemmelser om følgende:

 • 1) Adgangskrav og optagelsesprøver.

 • 2) Faglig profil, der beskriver,

  • a) uddannelsens formål,

  • b) uddannelsens mål for læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer, og

  • c) en beskrivelse af alle uddannelseselementer med angivelse af mål, indhold og omfang angivet i ECTS-point, undervisnings- og arbejdsformer og tidsmæssig placering.

 • 3) Deltagelse i produktioner, herunder afgangsprojekt.

 • 4) Samarbejdet mellem de enkelte uddannelser.

 • 5) Evalueringer, antal form og placering.

 • 6) Merit.

 • 7) Praktik.

 • 8) Orlov.

 • 9) Mødepligt.

•••

Stk. 3 Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen selv.

•••

Stk. 4 Studieordningerne og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved undervisningsårets begyndelse.

•••

Stk. 5 Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside