Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole § 24

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Den Danske Filmskole er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1327 af 23. november 2023

Orientering af de studerende om bedømmelsesregler
§ 24

Institutionen orienterer de studerende om,

  • 1) generelle bedømmelsesregler,

  • 2) specielle bedømmelsesregler for hvert enkelt fagelement m.v., herunder eventuelle regler om automatisk bedømmelsestilmelding,

  • 3) mulighed for at aflevere individuel opgavebesvarelse, hvis den skal indgå i bedømmelsen,

  • 4) retningslinjer i forbindelse med sygdom,

  • 5) følger af ikke at overholde regler om bedømmelse, og

  • 6) mulighed for at klage over bedømmelse.