14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  - ophæves den 16. oktober 2020 § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om den danske filmskole og bygger på bekendtgørelse nr. 1484 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Orientering af de studerende om eksamensregler
Det påhviler institutionen, at orientere de studerende om,

  • 1) generelle eksamensregler,

  • 2) specielle eksamensregler for hvert enkelt fagelement m.v., herunder eventuelle regler om automatisk eksamenstilmelding,

  • 3) mulighed for at aflevere individuel opgavebesvarelse, hvis den skal indgå i bedømmelsen,

  • 4) retningslinjer i forbindelse med sygdom,

  • 5) følger af ikke at overholde regler om bedømmelse, og

  • 6) mulighed for at klage over bedømmelse.

•••
profile photo
Profilside