14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  - ophæves den 16. oktober 2020 § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om den danske filmskole og bygger på bekendtgørelse nr. 1484 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Bedømmelser
Der foretages en evaluering af den studerende ved afslutningen af hvert studieår. Evaluering af midtvejs- og afgangsbedømmelser skal være skriftlig, og der skal deltage minimum en ekstern censor. Den eksterne censor beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra institutionen. En censor betragtes kun som ekstern, såfremt vedkommende ikke eller kun kortvarigt, er ansat på institutionen i undervisningsåret.

•••

Stk. 2 Evalueringen foregår ved en samtale mellem underviseren og den studerende.

•••

Stk. 3 Evalueringen skal indeholde en vurdering af den studerendes,

  • 1) kunstneriske og faglige udvikling,

  • 2) indsats på produktioner mv., og

  • 3) færdigheder og udtryk.

•••

Stk. 4 Evalueringen skal indeholde konkrete råd vedrørende arten og omfanget af den studerendes indsats i det efterfølgende undervisningsforløb.

•••

Stk. 5 Såfremt underviseren vurderer, at den studerende ikke opfylder institutionens krav om kunstnerisk og faglig udvikling skal evalueringen gives skriftligt.

•••

Stk. 6 Institutionen fastsætter nærmere regler om evalueringerne i studieordningen jf. § 25, stk. 2, nr. 5.

•••
profile photo
Profilside