14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  - ophæves den 16. oktober 2020 § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om den danske filmskole og bygger på bekendtgørelse nr. 1484 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Institutionen kan fravige regler, der er fastsat i medfør af § 10, stk. 1, hvis den studerende er iværksætter, jf. stk. 2, eller formand i frivillige organisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og den studerende ikke vil være i stand til at opfylde tilmeldingskravet.

•••

Stk. 2 For at være iværksætter skal den studerende dokumentere enten at have selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller at være en del af et iværksættermiljø, f.eks. anerkendte inkubator- og iværksættermiljøer samt regionale vækstmiljøer.

•••

Stk. 3 Institutionen fastsætter interne regler for hvilke studerende, der er iværksættere efter stk. 2, og kan samtidig fastsætte, at perioden for fravigelse af regler fastsat i medfør af § 9, stk. 1, afgrænses tidsmæssigt for disse studerende.

•••

Stk. 4 Regler fastsat efter stk. 1-3 skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside