Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole § 11

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Den Danske Filmskole er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1327 af 23. november 2023

Tilrettelæggelse m.v.
§ 11

Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen medmindre,

  • 1) den studerende er indskrevet på fag- og uddannelseselementer med henblik på merit i anden uddannelse, eller

  • 2) den studerende er gæstestuderende.

Stk. 2 Institutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.