Bekendtgørelse om den centrale refusionsordning efter lov om social service § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2430 af 14. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 181 af 31. januar 2022

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 § 6 gælder ikke for personer, der er fyldt 67 år inden den 1. januar 2021. For disse personer finder de hidtil gældende regler i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020, anvendelse.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1542 af 27. oktober 2020 om den centrale refusionsordning efter lov om social service ophæves.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 1542 af 27. oktober 2020 om den centrale refusionsordning efter lov om social service anvendes dog for regnskabsaflæggelse og revision for regnskabsåret 2021 samt for udbetaling af statsrefusion, der vedrører 2021.