Bekendtgørelse om den centrale refusionsordning efter lov om social service § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2430 af 14. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 181 af 31. januar 2022

Anvisning og berigtigelse af statsrefusion samt regnskabsaflæggelse og revision
§ 7

Anvisning og berigtigelse af statsrefusion samt regnskabsaflæggelse og revision skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.