Bekendtgørelse om den centrale refusionsordning efter lov om social service § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1485 af 06. december 2023

Anvisning og berigtigelse af statsrefusion samt regnskabsaflæggelse og revision
§ 5

Anvisning og berigtigelse af statsrefusion samt regnskabsaflæggelse og revision skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder.