14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om delegation til Sundhedsstyrelsen af sundheds- og ældreministerens beføjelser til at fastsætte nærmere regler om fysiske og juridiske personers oplysningsforpligtelser og behandling af personoplysninger og prøvesvar fra COVID-19 test

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 71 af 20. januar 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om delegation til Sundhedsstyrelsen af sundheds- og ældreministerens beføjelser til at fastsætte nærmere regler om fysiske og juridiske personers oplysningsforpligtelser og behandling af personoplysninger og prøvesvar fra COVID-19 test

I medfør af § 1, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 25. januar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Med henblik på at hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som omfattet af § 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, bemyndiges Sundhedsstyrelsen til at udøve beføjelser, der er tillagt sundheds- og ældreministeren efter §§ 21 a og 21 b, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 2 Bemyndigelsen gælder for Sundhedsstyrelsens fastsættelse af regler for fysiske og juridiske personers oplysningsforpligtelser og for fastsættelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af antigentest og PCR test (Polymerase Chain Reaction) og andre ligeværdige nucleinsyrebaserede tests, der påviser SARS-CoV-2 eller undertyper heraf, samt antistoftest, der påviser antistoffer mod SARS-CoV-2 og i forbindelse med anmeldelse af testresultatet.

Stk. 3 Bemyndigelsen gælder endvidere for Sundhedsstyrelsens fastsættelse af regler for fysiske og juridiske personers oplysningsforpligtelser og for fastsættelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af gensekvens eller prøvemateriale fra PCR test (Polymerase Chain Reaction) og andre ligeværdige nucleinsyrebaserede tests, der påviser SARS-CoV-2 eller undertyper heraf, samt antistoftest, der påviser antistoffer mod SARS-CoV-2.

§2 Ikrafttrædelse m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 2044 af 18. december 2020 om delegation til Sundhedsstyrelsen af sundheds- og ældreministerens beføjelser til at fastsætte nærmere regler om fysiske og juridiske personers oplysningsforpligtelser og behandling af personoplysninger og prøvesvar fra COVID-19 test, ophæves.

profile photo
Profilside