Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 979 af 24. juni 2022

§ 9

Følgende beføjelser i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen: Adgangsbekendtgørelsen

  • 1) For de videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet sikrer, at der sker en koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til uddannelserne, med henblik på at ansøgerne optages på den højest muligt prioriterede uddannelse og uddannelsesinstitution, og således at der sker en effektiv ressourceudnyttelse af den samlede optagelseskapacitet på uddannelserne, jf. lovens § 1, stk. 1.

  • 2) Kan fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med videregående uddannelser, jf. lovens § 1, stk. 2.

  • 3) Kan fastsætte regler om, at ansøgning og øvrig kommunikation om optagelse på en videregående uddannelse skal ske helt eller delvist digitalt og kan herunder fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af et bestemt digitalt system og sikker identifikation, jf. lovens § 1, stk. 3.

  • 4) Kan fastsætte nærmere regler om, i hvilke tilfælde ansøgning uanset bestemmelsen i lovens § 1, stk. 3, kan indgives i papirform, og hvilke afgørelser og meddelelser der uanset bestemmelsen i lovens § 1, stk. 3, kan indgives i papirform, jf. lovens § 1, stk. 4.

  • 5) Kan fastsætte regler om krav til ansøgere om oversættelse af eksamensbeviser m.v., jf. lovens § 1, stk. 5.

  • 6) Kan fastsætte regler om, at klager over afgørelser om adgang eller optagelse, som institutioner med videregående uddannelser har truffet i henhold til bemyndigelse, ikke kan indbringes for styrelsen, jf. lovens § 2, stk. 1.