Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 3. december 2023

Bekendtgørelse nr. 979 af 24. juni 2022

§ 18

Følgende beføjelser i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen: Bekendtgørelse om særskilte moduler

  • 1) Skal rådgive kommuner og andre myndigheder, der er ansvarlige for integration af udlændinge, om, hvilken form for afklaring af uddannelseskvalifikationer m.v. det vil være relevant at gennemføre i forhold til den enkelte udlænding, jf. lovens § 2 b.

  • 2) Hos offentlige myndigheder, private institutioner, faglige organisationer og arbejdsløshedskasser kan indhente oplysninger til brug for vurderingen af udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. lovens § 8, stk. 1.

  • 3) Fra de personer, myndigheder m.fl., der ansøger om en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, kan indhente de oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af opgaver efter lovens § 10, jf. lovens § 8, stk. 2.

  • 4) Til uddannelsesinstitutioner, der medvirker ved vurderingen, kan videregive de oplysninger om uddannelsesforløb m.v. for den person, hvis uddannelseskvalifikationer skal vurderes, som er nødvendige for vurderingen af uddannelseskvalifikationerne, jf. lovens § 8, stk. 3.

  • 5) Formidler viden om det danske uddannelsessystem og om udenlandske uddannelsessystemer med henblik på at fremme gensidig anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer, formidler viden om og vejleder om vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer og kompetencer, herunder kvalifikationer og kompetencer, der er opnået på anden måde end ved formel uddannelse, og medvirker til særlige initiativer til målrettet kvalifikations- og kompetenceafklaring, jf. lovens § 10.